TCO i Almedalen: Har den svenska debatten trumpifierats?

Demokrati, Almedalen

Event

2023-06-28

Det politiska samtalet ska inte vara en mysfika, men när väljarna tycker att polariseringen har gått för långt kan tilltron till demokratin urholkas. Vilket ansvar har politiken, media och intresseorganisationer för tonläget i debatten och förmågan till kompromiss och långsiktiga reformer? Seminariet är en del i TCO:s initiativ Arena för dialog. Här kan du se det i efterhand.

text på platta

I TCO:s eftervalsundersökning som genomförts av Novus svarar hälften av väljarna att de upplevt valrörelsen som aggressiv och smutsig och nästan ingen upplever den som ärlig, visionär och ödmjuk. 9 av 10 tycker att det är viktigt att politiken kommer överens kring stora och viktiga frågor, men en majoritet tycker att partierna under förra mandatperioden visat dålig förmåga att kompromissa.

Hur påverkar det höga tonläget och polariseringen förtroendet för demokratin och förmågan till reformer som bygger på långsiktiga kompromisser? Hur kan politiken, media och intresseorganisationer ta ansvar för att komma bort från det höga tonläget? Det diskuteras på TCO:s seminarium.

Seminariet är en del i TCO:s initiativ Arena för dialog, som syftar till att främja fler breda och långsiktiga överenskommelser i politiskt viktiga frågor. TCO vill erbjuda en arena för samtal som sker bortom talepunkter och ett högt offentligt tonläge.

 

Deltagare

Bengt Westerberg, tidigare partiledare Folkpartiet liberalerna

Sofia Wadensjö Karén, programdirektör Sveriges Radio

Karin Enström, partisekreterare Moderaterna

Caroline von Seth, förbundsordförande Centerpartiets ungdomsförbund (CUF)

Therese Svanström, ordförande TCO

Moderator: Hanna Elving

Evenemanget i Almedalsveckans officiella program.

Bild på Matilda Uusijärvi

Kommunikationsstrateg (tjänstledig)

Matilda Uusijärvi