Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet

Pension

Remissvar

2019-09-20

Gemensamt remissvar från TCO, PTK och Saco. Tjänstemannaorganisationernas remissvar är begränsat till frågor som är av särskild betydelse för kollektivavtalade tjänstepensioner.

Remissvar om Finansinspektionens promemoria Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet
 
Väsentliga delar av det kollektivavtalade tjänstepensionssystemet berörs av de bestämmelser som nu föreslås för genomförandet av det andra tjänstepensionsdirektivet.

Effekten av bestämmelserna är att parternas avtalsfrihet inskränks, med kostnadsökningar och försämrade möjligheter till bland annat informationsgivning.

Det kan också ifrågasättas om de genomförandebestämmelser som föreslås är i överensstämmelse med EU-rättens krav.

Läs hela remissvaret här.