TCO: Så höjer vi pensionerna

Pension

Pressmeddelande

2023-11-15

Idag presenterade TCO en rapport som ytterligare visar på behovet av att stärka pensionssystemet för att öka långsiktighet och stabilitet. TCO lösning är att höja pensionsavgifterna med 25 miljarder kronor och införa en gas i pensionssystemet.

- Det måste löna sig att arbeta för pensionen. Vi behöver komma bort från populistiska och kortsiktiga lösningar som har urholkat principen om att det man tjänar under sitt arbetsliv ska avgöra vad man får i pension. Nu är det dags att kavla upp ärmarna för ett långsiktigt renoveringsarbete av pensionssystemet. TCO har två tydliga förslag på hur pensionssystemet kan stärkas, säger TCO:s ordförande Therese Svanström.


TCO föreslår att pensionsavgifterna höjs från 17,21 procent till 18,5 procent. Detta görs genom en skatteväxling i arbetsgivaravgiften och beräknas kosta 25 miljarder kronor. TCO föreslår även att införa en gas i pensionssystemet, som delar ut överskott likt den broms som idag slår till vid underskott.


Inom loppet av tre år har politiken infört inkomstpensionstillägget och höjt garantipensionen och bostadstillägget för pensionärer. TCO visar i nya rapporten ”Lön för mödan?” att det har resulterat i att hela 48 procent av Sveriges pensionärer idag har garantipension. Samtidigt är det bara 30 procent som enbart har inkomstpension. Det kan jämföras med 2020, då 29 procent hade garantipension och 67 procent enbart hade inkomstpension.


Utvecklingen har dessutom förstärkts av inflationen och att garantipensionen ökat mer än inkomstpensionen det senaste året. Det är en utveckling som också beräknas fortsätta under 2024.


- Det är viktigt att vi återupprättar principen om att det man tjänar under sitt arbetsliv ska avgöra vad man får i pension. Vi lever längre och behöver då arbeta längre. I det läget måste det löna sig att arbeta för pensionen annars minskar incitamenten för att förlänga arbetslivet, säger Therese Svanström.

TCO:s rapport "Lön för mödan?"

Det lönar sig allt sämre att arbeta för pensionen, visar TCO i rapporten "Lön för mödan?". 

Bild på Tora Heckscher

Presschef

Tora Heckscher