Lön för mödan?

Pension

Rapport

2023-11-14

Politiska beslut har bidragit till att en växande andel pensionärer får delar av sin pension från grundskyddet – garantipension och bostadstillägg – som inte baseras på hur mycket man arbetat under sitt liv. Det innebär att det lönar sig allt sämre att arbeta för pensionen och gör det dessutom svårare att planera för sin pension. Det visar TCO i rapporten ”Lön för mödan”.

Det man tjänar under ett arbetsliv ska styra hur mycket man sedan får i pension. Det har varit en av grundprinciperna i det svenska pensionssystemet och brukar kallas för livsinkomstprincipen.

Men livsinkomstprincipen har urholkats de senaste åren. Allt fler får delar av sin pension från grundskyddet snarare än från sin livsinkomst. Därmed minskar incitamenten att arbeta för pensionen, samtidigt som långsiktigheten och stabiliteten i pensionssystemet rubbas. Det gör det i sin tur svårare att planera sin pension.

2023 har 48 procent av Sveriges pensionärer garantipension. Endast 30 procent har enbart inkomstgrundad pension.

Den här utvecklingen är en effekt av politiska beslut som tagits de senaste åren: införandet av inkomstpensionstillägget 2021 och höjningen av garantipensionen och bostadstillägget 2022. Urholkningen av livsinkomstprincipen har också förvärrats av inflationen och skillnaden i den årliga uppräkningen av garantipensionen och inkomstpensionen.

Det finns ingen ”quick-fix” för livsinkomstprincipen. Däremot vill TCO se ett målmedvetet arbete från politiken att stärka den inkomstrelaterade delen av pensionen. På så vis skulle det löna sig mer att arbeta för pensionen.

TCO:s förslag: höj pensionsavgifterna och inför en gas

TCO vill se

Läs hela rapporten

TCO:s förslag på pensionsområdet

TCO anser att pensionsavgiften måste höjas, och att det överskott i systemet som byggts upp de senaste åren bör användas för att stärka pensionerna. TCO menar också att stabiliteten i pensionssystemet måste värnas genom att åtgärder genomförs med bred politisk förankring.

Sedlar och mynt.

Seminarium: Lönar det sig att arbeta för pensionen? 

Det man tjänar under ett arbetsliv ska styra hur mycket man sedan får i pension. Det har varit en av grundprinciperna i det svenska pensionssystemet och brukar kallas för livsinkomstprincipen. Här kan du se vårt seminarium om urholkningen av livsinkomstprincipen.

Tre kollegor diskuterar vid skrivbord i ett kontorslandskap. En kollega arbetar i bakgrunden.
Bild på Lena  Orpana

Utredare pension samt statistiker

Lena Orpana