Pension

Pension

Artikel

Pensionssystemet behöver vara långsiktigt hållbart. Det ska vara förutsägbart och stabilt och det ska löna sig att arbeta för sin pension. För det krävs en bred politisk överenskommelse om ett pensionssystem som är anpassat till dagens utmaningar. TCO anser att dagens pensionssystem är välkonstruerat i grunden, men det behöver anpassas för att vara hållbart på lång sikt.

  • Gör det möjligt och lönsamt för fler att jobba till riktåldern eller längre.
  • Höj pensionsavgiften för att utöka inkomstpensionen.
  • Inför en gas i pensionssystemet för att dela ut finansiellt överskott till dagens och framtidens pensionärer.

När dagens pensionssystem skapades var ambitionen att det skulle ge lika mycket i pension som det tidigare ATP-systemet, det vill säga ungefär 60 procent av tidigare inkomst. Men den nivån blir allt svårare att nå, i takt med att vi lever allt längre och pensionen därmed måste räcka under en längre tid. För att även kommande generationer ska få en allmän pension på förväntad nivå krävs bland annat ett längre arbetsliv och högre inbetalningar till inkomstpensionen.

Gör det möjligt och lönsamt för fler att arbeta längre

TCO värnar den så kallade livsinkomstprincipen, som kort sagt innebär hela livets inkomster räknas och att det ska löna sig att arbeta för sin pension. Ju mer och längre man arbetar, desto mer ska man få i pension. Livsinkomstprincipen har varit en av grundprinciperna i det svenska pensionssystemet, men har urholkats de senaste åren. Läs mer i TCO:s rapport Lön för mödan från 2023.

För att fler ska vilja, kunna och orka arbeta längre behöver förutsättningarna förbättras, bland annat genom en förbättrad arbetsmiljö. I en rapport från 2024 visar TCO att över hälften av tjänstemännen mellan 50 och 67 år planerar att gå i pension före riktåldern, bland annat på grund av brister i arbetsmiljön.

Höj pensionsavgiften och inför en gas i pensionssystemet

TCO anser att pensionsavgiften måste höjas för att stärka den inkomstrelaterade delen i pensionssystemet. Det skulle innebära mer i allmän pension och att det lönar sig bättre att arbeta för pensionen. TCO föreslår att höjningen finansieras via en skatteväxling inom arbetsgivaravgiften.

Utöver en avgiftshöjning föreslår TCO att man inför en gas i pensionssystemet som gör det möjligt att dela ut överskott, på motsvarande sätt som det i dagsläget finns en broms som slår till vid ekonomisk nedgång. Gasen kan bidra till att höja pensionerna, men ersätter inte en avgiftshöjning utan har i första hand principiell betydelse – eftersom det finns en broms i systemet så bör det också finnas en gas. TCO föreslår i så fall att utdelningen tillfaller pensionärer och pensionssparare, alltså samma grupp som riskerar att drabbas av bromsen.

Säkerställ ett stabilt pensionssystem genom en bred politisk överenskommelse

Både pensionärer och pensionssparare behöver veta med säkerhet vad som gäller för deras pensioner. Var och en ska enkelt kunna ta reda på vad pensionen blir  och vilka möjligheter man har att påverka den. TCO vill därför se ett brett politiskt samarbete som säkerställer ett stabilt och förutsägbart pensionssystem, som finansieras av avgifter och är fristående från statsbudgeten. Pensionssystemet ska inte kunna rubbas av kortsiktiga politiska beslut.

Hela TCO:s pensionspolitiska program från 2019

I november 2023 bjöd TCO in till ett seminarium om livsinkomstprincipen och vad som bidragit till att den urholkats. Medverkade gjorde äldre-och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M), riksdagsledamot Mauricio Rojas (L), riksdagsledamot Anders Ygeman (S), Stefan Oscarson från Pensionsmyndigheten samt TCO:s ordförande Therese Svanström.

Bild på Lena  Orpana

Utredare pension samt statistiker

Lena Orpana

Prenumerera på alla våra nyheter inom pension

Vill du få ett mejl samma dag som vi publicerar något nytt inom pension? Lämna din mejladress här.

Vi behandlar dina kontaktuppgifter med stöd av ett berättigat intresse. Läs mer om vår hantering här.

Mer om pension

Här hittar du allt vårt material om pension, till exempel pressmeddelanden, rapporter och blogginlägg. Använd filtreringen för att hitta det du söker.

Filtrera

Sökresultat

Inga träffar

Det finns tyvärr inget innehåll som motsvarar din sökning. Testa att byta sökord eller filtrering.