Pension

Pension

Artikel

När dagens pensionssystem sjösattes 1999 var ambitionen att det skulle vara hållbart över tid, och ge en rimlig pension även när livslängden ökade. Men befolkningens förväntade livslängd har ökat i snabbare takt än vad som då beräknades, och vi har sett minskade pensioner och höjda pensionsåldrar. TCO anser att pensionsavgiften måste höjas, och att det överskott i systemet som byggts upp de senaste åren bör användas för att stärka pensionerna. TCO menar också att stabiliteten i pensionssystemet måste värnas genom att åtgärder genomförs med bred politisk förankring.

Den långsiktiga trenden med fallande allmänna pensioner beror i huvudsak på en att människor i snitt lever allt längre och pensionen därmed måste räcka till en längre period. Detta har hittills hanterats med förslag om nya riktåldrar, det vill säga att höja åldersgränserna för när man tidigast kan ta ut sin allmänna pension och sin garantipension. Pensionsmyndighetens prognoser för kommande årskullar visar att pensionsnivåerna kan förväntas fortsätta sjunka, ifall den faktiska pensionsåldern eller avgiftsnivån inte höjs.

Med sjunkande kompensationsnivå har även skillnaden i pension mellan den som saknar livsinkomst och den som har en genomsnittlig sådan minskat, till runt 1 000–2 000 kronor i månaden. Betydelsen av arbete har följaktligen minskat trots målsättningar om det motsatta.

Det allmänna pensionssystemet är alltjämt finansiellt hållbart för statsfinanserna, men med en sjunkande kompensationsnivå riskerar kostnader vältras över på statsbudgeten när fler blir beroende av garantipension och bostadstillägg. TCO anser att det inte räcker med att förlänga arbetslivet, utan att det också måste till högre avgifter till pensionssystemet, samt förbättrade förutsättningar för att arbeta längre – till exempel genom en förbättrad arbetsmiljö.  I en rapport från 2017 framkom att 6 av 10 tjänstemän inte kan tänka sig att jobba längre än planerat, främst på grund av brister i arbetsmiljön.

Överskott i pensionssystemet kan användas för balans

Idag är riksdagens pensionsgrupp inte överens om formerna för ökade pensionsavgifter. Samtidigt visar Pensionsmyndighetens senaste prognoser på ett finansiellt överskott på 8 procent år 2022 (motsvarande 800 miljarder kronor), 10 procent år 2024 och 16 procent år 2032. I väntan på en avgiftshöjning skulle man kunna låta pensionärer och pensionssparare ta del av det stigande finansiella överskottet. Läs mer om TCO:s förslag om en gas i pensionssystemet.

TCO:s förslag för ett ändrat pensionssystem:

  • Värna pensionssystemets stabilitet. Pensionssystemet måste vara långsiktigt hållbart och förutsägbart. Det är viktigt för dess legitimitet. Därför är det viktigt att större förändringar sker inom ramen för själva pensionssystemet och genom en bred politisk överenskommelse, inom Pensionsgruppen i riksdagen. 
  • Pensionsrätten och avgiften till den allmänna pensionen behöver höjas till 18,5 procent av inkomsterna upp till 7,5 inkomstbasbelopp, istället för som idag 17,21 procent. En sådan höjning skulle, allt annat lika, öka inbetalningarna till det allmänna pensionssystemet med 7 procent och höja pensionsnivån i motsvarande grad.
  • Underlätta pensionsplanering genom tillräcklig framförhållning vid ändrade åldersgränser.
    Eventuella höjningar av åldersgränserna i pensionssystemet behöver genomföras med tillräcklig framförhållning, för att de som berörs ska ha möjlighet att planera för sin pensionering. Åldersgränserna i de omgivande trygghetssystemen behöver höjas till samma nivå.

Hela TCO:s pensionspolitiska program från 2019

 

I mars 2022 bjöd TCO in till seminarium och diskussion om hur överskottet i pensionssystemet ska hanteras. Medverkade gjorde socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S), Martina Johansson (S), talesperson i socialförsäkringsfrågor samt TCO:s ordförande Therese Svanström.

Bild på Lena  Orpana

Utredare pension samt statistiker

Lena Orpana

Prenumerera på alla våra nyheter om pension

Vill du få ett mejl samma dag som vi publicerar något nytt om pension? Då kan du anmäla dig till vår prenumerationstjänst. Du väljer själv vilka ämnen du vill få till din inkorg. Du kan också prenumerera på våra nyhetsbrev. 

Två kvinnor och en man sitter i en soffa med datorer i knät och samtalar och arbetetar

Ändrad pension kräver anpassningar av andra trygghetssystem

Om åldersgränserna i pensionssystemen förändras, behöver även de kringliggande trygghetssystemen anpassas till de nya förhållandena. Ett förlängt arbetsliv förutsätter att alla anställda ges reella möjligheter att kunna och orka arbeta längre. Därför behövs satsningar även på arbetsmiljö och möjligheter till omställning under arbetslivet.

Mer om pension

Här hittar du allt vårt material om pension, till exempel pressmeddelanden, rapporter och blogginlägg. Använd filtreringen för att hitta det du söker.

Filtrera

Sökresultat

Inga träffar

Det finns tyvärr inget innehåll som motsvarar din sökning. Testa att byta sökord eller filtrering.