Hälften går i förtid – så ser tjänstemännen på att arbeta till riktåldern

Pension, Arbetsmiljö

Rapport

2024-01-16

I den här rapporten visar TCO hur tjänstemännen ser på att arbeta till riktåldern eller längre. Resultatet är tyvärr alarmerande. 52 procent av tjänstemännen mellan 50 och 67 år planerar att gå i pension före riktåldern. Om stora grupper går i pension tidigare än vad beslutsfattare vill styra mot riskerar det att öka bristen på kompetens i såväl offentlig som privat sektor.

• 52 procent av tjänstemännen i åldern 50–67 år planerar att gå i pension före riktåldern.
• Bristande arbetsmiljö och den egna hälsan tycks vara huvudorsaker.
• En annan vanlig orsak som tjänstemännen uppger är att det är ekonomiskt möjligt. Dock är ekonomi sällan ensam orsak.
• Rapporten bygger på en undersökning bland tjänstemän 50–67 år som TCO låtit SCB genomföra.

Bild på omslaget till rapporten Hälften går i förtid.

Höjning av riktålder

För att motverka att pensionerna blir lägre i takt med den ökande medel­livslängden beslutade riksdagen år 2017 att höja pensionsåldrarna genom att införa en så kallad riktålder. År 2023 höjdes riktåldern från 65 till 66 år och samtidigt höjdes lägsta åldern för att ta ut allmän pension från 62 till 63 år.

Tabell som visar lägsta åldern för allmän pension respektive riktålder för allmän pension för ett antal åldersgrupper.

 

Mer än hälften planerar att gå i pension före riktåldern

Mer än hälften av tjänstemännen i åldrar 50 till 67 år planerar att gå i pension före riktåldern. Det visar resultatet av en undersökning som SCB genomfört på uppdrag av TCO.

Sammantaget visar undersökningen att bristande arbetsmiljö och den egna hälsan tycks vara huvudorsaker till att tjänstemän inte är beredda att jobba till riktåldern eller längre. Hög arbetsbelastning, anspänt arbete och andra påfrestningar som rör sociala relationer på arbetsplatsen är vanligt förekommande brister i arbetsmiljön.

Resultaten i TCO:s undersökning stämmer väl överens med det som Arbetsmiljöverket visar i sina återkommande undersökningar. Omkring två tredjedelar av tjänstemännen befinner sig i en stressig och psykiskt påfrestande arbetsmiljö, med alldeles för mycket att göra och hög förekomst av anspänt arbete.

För att jobba längre krävs ett hållbart arbetsliv

Det finns goda skäl att successivt höja pensionsåldern och TCO:s utgångs­punkt är att tjänstemän ska kunna pensionera sig vid riktåldern eller senare. Men för att det ska vara möjligt behöver politiker och arbetsgivare skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv med god arbetsmiljö, möj­lighet till kompetensutveckling och omställning vid behov. Annars riskerar det att hota kompetensförsörjningen, påverka inbetalningar till pensionssystemet och den enskildes ekonomi.  

Läs hela rapporten

 

Bild på Lena  Orpana

Utredare pension samt statistiker

Lena Orpana

Bild på Martine Syrjänen Stålberg

Utredare: arbetsmiljö

Martine Syrjänen Stålberg