Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Pension

Blogg

2022-06-23

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

TCO:s ståndpunkter i sak i pensionsfrågor beskrivs bäst genom att läsa under Pension, där du även hittar Lena Orpanas blogginlägg. 

Men också regelverken kring statens budget och hur den beslutas har en betydelse för den senaste tidens turbulens. Den 64-åring som denna vinter och vår försökt få reda på hur villkoren som pensionär skulle bli om hen lämnar arbetslivet vid 65 har inte haft mycket vägledning för ett så livsavgörande beslut att hämta.

Det finanspolitiska ramverket, inte minst reglerna i budgetlagen och riksdagsordningen (RO) om utformning och beslutsgång, finns till av en anledning. Utgifter och inkomster i statens budget ska behandlas samlat där alla frågor vägs mot varandra i ett sammanhang. Beslut kring pensioner behöver vara ännu mer långsiktiga än så och därför finns en bred överenskommelse kring hantering och att pensionssystemet ska vara avskilt från statsbudgeten.

Ändå har vi den senaste tiden sett en pensionscirkus som skulle kunnat sluta med lotteri. Samtliga partier har avvikit från alla principer om hur beslut om statens finanser ska gå till.

Slutresultatet är att garantipensionen och bostadstillägget höjs. Det vinnande förslaget fick en röst mer än motförslaget, att garantitillägget och bostadstillägget höjs i princip lika mycket men med en lite annan fördelning.

När man ser kommentarer efteråt från partiernas företrädare beskrivs dock skillnaden som mellan himmel och helvete.

Det är nu hög tid för politiken att vända blad. Återgå till arbetsformerna genom pensionsgruppen. Håll pensionerna i pensionssystemet. Och återgå till att besluta om statens finanser i enlighet med budgetlagen och riksdagsordningen.

Detta har hänt

För att acceptera att stå bakom att Magdalena Andersson skulle tillträda som statsminister krävde Vänsterpartiet en höjning av de lägsta pensionerna. Eftersom en sådan överenskommelse inte skulle vara i linje med hur arbetet med pensionsfrågor ska gå till enligt överenskommelse sedan 25 år med M, C, KD, L, gällde att hitta på något till pensionärerna som inte var pension.

Garantitillägg i bostadstillägget uppfanns. Detta sågades vid markytan av de allra flesta myndigheter och organisationer i remissrundan. Utöver att ytterligare krångla till det så var det utformat med mycket höga marginaleffekter mot inkomstpension, dvs arbete. Till och med över 100 % skulle den som arbetar ett år längre kunnat få som resultat.

Regeringen lade ändå fram förslaget om garantitillägg i vårändringsbudgeten. Detta i strid mot Budgetlagen. I ändringsbudget ska inte varaktiga reformer föreslås, bara akuta justeringar av innevarande års statsbudget. Av detta skäl är också möjligheten för oppositionen att väcka motförslag i motioner ytterst begränsad enligt Riksdagsordningen (RO).

Det löste i sin tur oppositionen M, SD, KD, L med att istället för motioner, vilka är offentliga och kan granskas av utomstående, istället lägga ett utskottsinitiativ med budgetposter på finansutskottets bord. Det är inte uttryckligen förbjudet i RO. Och i riksdagen tycks praxis numera vara att allt som inte uttryckligen är förbjudet är tillåtet, om man har en rösts övervikt.

Motförslaget till garantitillägget blev då höjd garantipension och bostadstillägg.

I sista sekund gjordes en ny överenskommelse mellan S, C, V och MP om höjd garantipension och bostadstillägg, fast med lite annan fördelning av beloppen. Detta förslag kunde dock inte läggas på bordet eftersom de inte hade en rösts övervikt i utskottet.

Så vid omröstningen i riksdagens kammare blev resultatet att inget förslag fick bifall. Istället lade regeringen fram en extra ändringsbudget innehållande vårändringsbudgeten med en ny pensionsvariant. Detta är givetvis helt i strid med Budgetlagen då ”särskilda skäl” krävs för extra ändringsbudgetar och omröstningsstrul i riksdagen inte omnämns i några förarbeten som exempel.

Eftersom det enda riksdagens 8 partier kan komma överens om nuförtiden är att de vill släppas ut ur riksdagshuset till midsommar blev denna extra ändringsbudget snabbehandlad, samma utskottsinitiativ (icke offentligt) lades och omröstningen genomfördes med resultatet höjd garantipension och bostadstillägg. Vilket också skulle blivit fallet om en röst fallit på andra alternativet, eller lotten fått tas till.

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter