Varför jobbar inte regeringen med pensionsfrågan? 

Pension

Debattartikel

2023-03-30

Inför valet var pensionfrågan het. Guld och gröna skogar utlovades, men nu händer ingenting – varför? Det skriver Therese Svanström tillsammans med Eva Eriksson, SPF och Åsa Lindestam, PRO i Aftonbladet.

Inför valet var pensionsfrågan het. Guld och gröna skogar utlovades. Partierna lade krut på att övertrumfa varandras löften om förstärkt garantipension, men pensionsfrågan är för viktigt för att vara föremål för politisk strategi och spel. 

Men sedan valet har det varit tyst. Riksdag och regering verkar nu sakna både förmåga och vilja till det långsiktiga arbete som pensionsfrågan kräver. Vi står inför stora utmaningar och påfrestningar i pensionssystemet. Att ingenting händer är fel prioritering av regeringen.  

Våra organisationer representerar tillsammans över 1,7 miljoner människor och undrar samma sak: Varför händer inget? Varför jobbar inte politiken med pensionsfrågan?  

Tilliten till pensionssystemet är redan lågt

Pensionssystemet driver som ett skepp utan någon kapten. Tilliten till pensionssystemet är redan lågt, lägre än för a-kassan och sjukförsäkringen. Våra medlemmar litar inte längre på att beslutsfattarna kommer bidra till ett hållbart och långsiktigt pensionssystem. Vi vill därför gemensamt skicka följande tydliga signaler till politiken.  

Politiken måste återuppta sitt arbete med pensionerna. Nu. 

Socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) behöver kalla samman partier som är beredda att kompromissa. De partier som är beredda att ta ansvar för högre allmänna pensioner och som förstår vikten av ekonomisk stabilitet måste till förhandlingsbordet snarast. Det är upp till Anna Tenje (M) att få det att hända. 

Högre inkomstpensioner 

Mer pengar måste in i systemet och de inkomstrelaterade delarna i den allmänna pensionen behöver få större genomslag. Pensionsavgiften och därmed värdet av pensionsrätterna behöver höjas, en avgiftshöjning bör komma såväl dagens som morgondagens pensionärer till del. Därtill skulle till exempel det överskott som finns i systemet kunna delas ut. Överskottet skulle kunna användas till en "gas" motsvarande bromsen och komma såväl dagens som framtidens pensionärer till del. 

Det ska löna sig att arbeta – och det ska löna sig att ha arbetat 

Att ha arbetat ett helt yrkesliv behöver synas i pensionskuvertet. Så är det för allt färre i dag. Det lönar sig helt enkelt inte att ha jobbat när pensionen blir ungefär densamma som om man inte gjort det. För att ge några exempel. En betongarbetare med slutlön på 37 000 kr får efter ett långt arbetsliv på 42 år ungefär 2 500 kr mer i disponibel inkomst per månad efter skatt jämfört med om personen inte arbetat alls. För en socialsekreterare med slutlön på 42 000 kr med motsvarande förutsättningar handlar det om 3 100 kr mer per månad. En undersköterska med en slutlön på 31 300 kr får knappt 2 000 kr mer i månaden jämfört med om personen inte hade arbetat. Detta inklusive tjänstepension. Garantipensionen behövde höjas, men det behöver även inkomstpensionen.  

Förändra reglerna – gör det möjligt att pausa utbetalningar  

I dag går det inte att pausa utbetalningar eller ändra utbetalningstid av tjänstepension. Det är ett stelbent sätt att se på hur pensionärer kan och vill bidra på arbetsmarknaden. Reglerna behöver ändras så att pensionärer inte missgynnas skattemässigt då inkomst från lön och pension läggs på varandra.    

När inga diskussioner förs, samtidigt som det lönar sig mindre att ha arbetat och pensionssystemet inte ger ekonomisk trygghet så skapar det tillitsproblem för såväl systemet som gentemot beslutsfattarna. Sedan tidigare vet vi att en bred majoritet av svenska folket tycker att beslut om pensioner ska fattas i bred enighet och vara långsiktiga. Att skapa stabilitet, trygghet och långsiktighet för landets alla blivande och varande pensionärer måste prioriteras. Nu måste socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) se till att det blir verkstad i pensionsfrågan. 

Therese Svanström, ordförande TCO 
Eva Eriksson, ordförande SPF Seniorerna 
Åsa Lindestam, ordförande PRO 

Läs artikeln på aftonbladet.se

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström