Ny rapport: Sjukskrivna saknar stöd från företagshälsovården

Sjukförsäkring

Pressmeddelande

2022-12-09

Många sjukskrivna socialsekreterare, sjuksköterskor, poliser och civilingenjörer får inte hjälp från företagshälsovården, trots att det behövs. Det visar en ny rapport från TCO.

- En långtidssjukskrivning innebär ett lidande för den enskilde och för samhället blir det kostsamt både ekonomiskt och i förlorad kompetens. Därför behöver vi göra allt vi kan för att förebygga sjukskrivningar och stötta sjukskrivna tillbaka till deras arbete. En viktig del i detta är att stärka företagshälsovården, säger TCO:s ordförande Therese Svanström.

Företagshälsovården kan vara en viktig del i att både förebygga sjukskrivningar och få fler tillbaka i arbete. Men alltför få långtidssjukskrivna tjänstemännen får den hjälp de behöver från företagshälsovården, visar en undersökning som Statistikmyndigheten SCB genomfört på uppdrag TCO.

Fyra av tio socialsekreterare, sjuksköterskor och andra specialister inom hälso- och sjukvården har inte fått stöd innan de blivit sjukskrivna. Även poliser och civilingenjörer saknar stöd före sjukskrivning. Dessutom uppger mer än var femte tjänsteman att de inte fått stöd från företagshälsovården efter att de blivit sjuka, trots att det hade behövts.

- För att färre ska bli sjukskrivna och fler ska komma tillbaka i arbete behöver nu mer göras för att tillgängliggöra och stärka företagshälsovården för fler. TCO har förslag på hur det kan gå till, säger Therese Svanström.


TCO:s förslag:

  • Inför ett kompetenskrav i lagstiftningen för alla aktörer som kallar sig företagshälsovård. Kravet bör motsvara de krav som idag finns för företagshälsor som är godkända av Försäkringskassan.
  • Stärk tillgången till företagshälsovård där den saknas men behövs, genom att använda nuvarande lagstiftning mer aktivt.
  • Tillsätt en utredning om hur tillgång till kvalitetssäkrad företagshälsovård för egenföretagare och tidsbegränsat anställda kan stärkas.
  • Förtydliga företagshälsovårdens roll i det förebyggande arbetet i lagstiftningen, och som resurs i arbetsanpassning och rehabilitering.

Läs rapporten "Företagshälsovården – en resurs för ett friskare arbetsliv.

Läs debattartikeln på Dagens samhälle: Stärk företagshälsovården för tjänstemän i välfärden.

Bild på José Gutierrez

Presschef (Tjänstledig)

José Gutierrez