Handläggningen måste prioriteras – 3 frågor om hur det gått med omställningsstudiestödet

Utbildning och omställning

Blogg

2023-05-29

Omställningsstudiestödet är en fantastisk möjlighet – men för att säkerställa att reformen får önskad effekt och samtidigt bibehålla allmänhetens förtroende är det viktigt att CSN prioriterar handläggningen av den stora mängden ansökningar. Sofia Hylander, utredare inom utbildning och omställning på TCO, sammanfattar sitt inlägg på Ileras seminarium Omställningsstudiestödet – blev det som vi tänkte?

1. Vad har överraskat dig mest i implementeringen av omställningsstudiestödet?

– TCO var inte jätteöverraskade över det höga söktrycket, vi visste genom våra undersökningar att det finns ett stort utbildningsbehov bland tjänstemännen och att man i första hand efterfrågar högskoleutbildningar. Av den anledningen har TCO haft fokus på utbildningsutbudet där det nya omställningsstudiestödet kommer att ställa helt nya krav – framför allt på lärosäten. Den dialog TCO haft med olika lärosäten ger bilden att det finns en stark vilja att utveckla utbildningsutbudet – men de behöver goda förutsättningar. Det kan handla om ekonomiska resurser men också en tydligare bild av hur efterfrågan ser ut: Vilka utbildningar söker omställningsstudenterna? Heltid eller deltid? Distans? Inom vilka ämnesområden? Utan den bilden är det mycket svårt att utveckla ett relevant utbildningsutbud. Det som har överraskat mest är således att vi i maj 2023 är väldigt långt ifrån att ha en tydlig bild av hela sökandegruppen. Det är också först när vi har det som vi kan identifiera eventuella undanträngningseffekter.

2. Vad oroar dig mest och hur löser vi det?

– TCO har en stark oro för utbildningsutbudet och för att komma närmare en lösning på det behöver vi som sagt bättre statistik över sökandegruppen. Samtidigt: som situationen ser ut idag är det absolut nödvändigt att CSN prioriterar handläggningen. Omställningsstudiestödet är en fantastisk möjlighet – det är viktigt att inte såväl reformen som den allmänna bilden av den solkas av långa handläggningstider och hack i systemet.

3. Vad kommer denna reform kunna innebära för Sverige, kompetensförsörjning, produktivitetsutveckling och framtidens samarbete mellan parterna?

– Vi är alla eniga om att arbetsmarknaden står inför en stor förändring. Då är omställningsstudiestödet en fantastisk reform som skapar en reell möjlighet för yrkesverksamma att kompetensutveckla sig mitt i arbetslivet. I en tid när de flesta av oss förväntas arbeta längre blir det än viktigare att kunna byta riktning på vägen. Jag vill också, liksom Thomas Carlén på LO, påminna om vikten att hålla i individperspektivet – omställningsstudiestödet är inte en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som gör att politiken kan lämna walk over i arbetsmarknadspolitiken. Men det gäller också arbetsgivarna: Ansvaret för kompetensutveckling inom ramen för anställningen ligger fortfarande på arbetsgivarna – de kan inte heller lämna walk over med hänvisning till omställningsstudiestödet.

Bild på Sofia Hylander

Utredare: utbildning och omställning

Sofia Hylander