I omställningstankar? Sök utbildning inför våren senast 17 oktober!

Utbildning och omställning

Blogg

2022-10-13

17 oktober är sista dag att söka högskoleutbildningar inför våren. Med det helt nya omställningsstudiestödet råder ett rekordhögt tryck från de som vill ställa om karriären genom att plugga. Men kan lärosätena möta trycket?

17 oktober är ett viktigt datum att lägga på minnet – och i år viktigare än någonsin tack vare det nya omställningsstudiestödet. Det är nämligen sista ansökningsdagen för vårens universitets- och högskoleutbildningar. Kanske tillhör du gruppen som funderat på att läsa något nytt men inte riktigt kommit dig för? För att det är svårt att hinna med att läsa vid sidan av jobbet och alldeles för dyrt att gå ner i tid och inkomst? Då är omställningsstudiestödet en fantastisk möjlighet!

Nytt bidrag och lån för att ställa om karriären

Sedan den 1 oktober är det möjligt att hos CSN ansöka om omställningsstudiestöd för studier som startar i vår. Omställningsstudiestödet består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av din lön, dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Studiestödet kan beviljas för upp till 44 veckors heltidsstudier, längre om du väljer att läsa på deltid.
Det finns dock vissa villkor som måste vara uppfyllda för att vara berättigad till omställningsstudiestöd : de viktigaste är att du måste ha arbetat i minst åtta år och den utbildning du tänker läsa måste stärka din ställning på arbetsmarknaden.

Rekordstort intresse för nya studiestödet

Har du ännu inte sökt måste du sannolikt vara ganska snabb. Intresset för det nya studiestödet har nämligen varit rekordhögt – häromdagen hade närmare 8000 personer ansökt om omställningsstudiestöd hos CSN, vilket ligger en bit över det antal heltidsstudenter som det finns budgeterat utrymme för. Samtidigt vet vi ännu inte i vilken omfattning de sökande tänkt studera eller vilka utbildningar de sökt – så är du inte redan en av dessa 8000 personer behöver det ändå inte vara för sent!

Färsk TCO-rapport: lärosätena behöver ökade resurser för att utbilda omställningsstudenter

I en färsk rapport från TCO slår vi fast att det finns ett stort sug efter kompetensutveckling och vidareutbildning bland yrkesverksamma tjänstemän. Vi ser också att tjänstemännen i första hand efterfrågar utbildning på universitet och högskolor. Vi gissade därför redan innan sommaren att intresset för att söka det nya omställningsstudiestödet skulle vara stort – vilket alltså tycks stämma ganska bra.

Vår stora oro är dock att utbildningsutbudet för yrkesverksamma på våra lärosäten inte kommer att räcka till. TCO bedömer att det nya omställningsstudiestödet kommer att ställa helt nya krav på utbildningsutbudet – krav som inte kan tillgodoses utan att lärosätena ges incitament och tillräckliga resurser.

Hälften av Sveriges lärosäten kan inte öka sitt utbildningsutbud just nu

För att kartlägga lärosätenas bild av utbildningsutbudet för yrkesverksamma och eventuella utmaningar med omställningsstudiestödets nya krav genomförde TCO i maj–juni en undersökning i form av en webbenkät riktad till 30 universitet och högskolor. Av enkäten – som redovisas i rapporten Varför händer det inget? – framgår att det finns en generell förväntan bland universitet och högskolor att andelen yrkesverksamma omställningsstudenter kommer att öka både på fem och tio års sikt.

Samtidigt anger närmare hälften av de svarande lärosätena – 10 av 21 – att lärosätet inte har möjlighet att utöka utbudet med nu tillgängliga resurser.

Så kan utbildningsutbudet säkras

Vad behöver då göras? TCO har bland annat föreslagit ett omställningsuppdrag för högskolan, utvecklingsmedel för nya utbildningar, en översyn av resurstilldelningssystemet samt förstärkt samverkan och samproduktion. Det livslånga lärandet är här för att stanna och lärosätena måste ges förutsättningar att anpassa sitt utbildningsutbud. Detta är en av TCO:s viktigaste frågor och något vi kommer att fortsätta arbeta för med full kraft.

Men TCO kommer också att med stort intresse följa upp vilka utbildningar vårens omställningsstudenter valt att läsa – det blir ytterligare ett viktigt inspel när det gäller hur framtidens utbildningsutbud för yrkesverksamma bör utformas.

Bild på Sofia Hylander

Utredare: utbildning och omställning

Sofia Hylander