Lyssna på tjänstemännen

Valet 2022

Artikel

Välståndet som skapas i privat sektor och tryggheten i det offentliga är till stora delar TCO:arnas förtjänst. Men TCO-förbundens medlemmar känner sig inte alltid sedda i den allmänna debatten. I det offentliga samtalet har begrepp som medelklass och mellanchef blivit skällsord. Att ställa olika grupper på arbetsmarknaden mot varandra är inte rätt väg att gå. Det politiska samtalet måste omfamna de breda löntagargrupperna för att ett demokratiskt samhälle ska utvecklas.

Therese Svanström är ordförande för TCO. 

Vi behöver visioner

Vi behöver inte en politisk debatt som är en kamp om att konstruera verklighetsbilden. Vi behöver visioner. Peka ut färdriktningen – sätt målen. Sök lösningarna, tillsammans med andra, på vad som är bästa vägarna dit. Det skapar tillit och framtidstro. Så blir Sverige ett ännu bättre land att leva i. TCO har historiskt sett varit en brobyggare och en garant för det öppna samhället. Vi kommer att fortsätta vara det i framtiden också. TCO-förbundens medlemmars röster är därför viktiga i samhällsbygget.

TCO är partipolitiskt obundna men står alltid på tjänstemännens sida.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström