Nu startar TCO en arena för dialog – för långsiktighet, kompromiss och tilltro till politiken

Demokrati

Blogg

2023-02-15

TCO:s ordförande Therese Svanström skriver om behovet av breda politiska överenskommelser, gemensamma lösningar och om varför TCO startar en arena för dialog.

Valet 2022 är genomfört. En ny regering är på plats. Det är bra. Mindre bra är väljarnas dom över den valrörelse som var och det klimat som nu präglar politiken. När TCO analyserat Novus eftervalsundersökning svarar till exempel runt hälften av tjänstemännen att de upplevt valrörelsen som aggressiv och smutsig. Närmare tre av tio tyckte den var förvirrande. Nästan ingen har upplevt valrörelsen som ärlig, visionär och ödmjuk – de tre orden hamnar i botten av listan.

Därtill sjönk valdeltagandet med nästan tre procentenheter jämfört riksdagsvalet 2018. Detta borde vara en varningsklocka för de politiska partierna. TCO:s egen undersökning efter valet visade också att nio av tio vill att riksdagens partier kommer överens i frågor som är viktiga. Men hur ska det gå till?

Komplexa utmaningar kräver breda och långsiktiga lösningar

Vi lever i en tid där våra utmaningar är stora och komplexa. Klimatet, säkerhetspolitiken, digitalisering och omställning, demografisk förändring och många andra stora strukturella förändringar kräver breda och långsiktiga lösningar. Lägg därtill de politiska förutsättningarna med otydliga majoriteter i riksdagen som gör att viljan behöver vara stor att kompromissa och hitta gemensamma lösningar.

Med allt detta i vågskålen är det inte konstigt att jag i samtal med engagerade politiker möter en önskan att vilja samtala på ett mer förutsättningslöst sätt. Ett sätt som kan bädda för framtida hållbara lösningar genom kompromisser. Grunden för individers politiska engagemang är trots allt viljan att göra skillnad – bortom talepunkter och ett högt offentligt tonläge.

En arena för dialog

Vi har från TCO tagit den önskan på allvar! Vi kommer erbjuda möjlighet till samtal, meningsutbyte och kunskapshöjande insatser. Utanför rampljuset och under former som förhoppningsvis främjar verklig dialog i ett antal frågor som är viktiga för Sveriges framtida styrka.

Först ut är ett samtal om kompromissen som verktyg – Vad är framgångsfaktorer och vad är fällor? Där får du ta del av den stora erfarenhet som förra statsminister Ingvar Carlsson besitter. Liksom professor Jonas Hinnfors, docent Louise Bringselius och ledarskribent Tobias Wikström. Det blir startskottet för flera samtal i en arena för dialog där vi kommer bjuda in relevanta politiker, forskare, sakkunnig och andra som kan bidra.

Tillsammans skapar vi förutsättningarna för ett kunskapsbaserat, framtidsinriktat och långsiktigt beslutsfattande – med Sveriges bästa i fokus. Välkommen till TCO:s arena för dialog!

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström