StartFakta och politikArbetsmarknad

Inför en lag om personlig...

Inför en lag om personlig integritet i arbetslivet

Arbetsmarknad

Debattartikel

2021-05-12

Efter pandemin måste en lag om personlig integritet i arbetslivet införas, det kräver TCO i ett brev till regeringen och i en artikel på Dagens nyheters debattsida.

debattartikeln i Dagens nyheter skriver TCO:s ordförande Therese Svanström att det krävs tydligare regler om personlig integritet i arbetslivet efter pandemin, särskilt eftersom att många av de digitala arbetssätten kommer att leva vidare även efter att de flesta gått tillbaka till kontoren.

Arbetsplatsen är sedan länge en plats där en mängd uppgifter om oss som individer samlas in. Även om den svenska arbetsmarknaden ofta präglas av en stor tillit mellan arbetsgivare och arbetstagare finns möjligheter till nära övervakning ofta inbyggda i it-systemen.

I en skrivelse till regeringen kräver TCO att en utredning om en lag om personlig integritet i arbetslivet tillsätts. 

Lagen ska bland annat innehålla regler om hur uppgifter från IT-system får samlas in och användas, kameraövervakning, medicinska undersökningar, alkohol- och drogtester, utdrag ur belastningsregistret och lämplighets- och personlighetstester.

Therese Svanström: Därför behövs det lagstiftning

Therese Svanströms blogg: Tydliga regler om integritet behövs

Läs mer: Integritet i arbetslivet