Samhällsekonomi

Samhällsekonomi

Artikel

Den ekonomiska politiken ska vara inriktad på att skapa fler och bättre jobb samt på konkurrenskraft och omställningskraft för såväl individer som företag. TCO vill se en bred skattereform som gynnar utbildning och ansvarstagande. Vi anser också att finansieringen av välfärden behöver reformeras för att nå långsiktig hållbarhet.

Sveriges konkurrenskraft ska stärkas genom kunskap, innovation, samarbetsförmåga och goda tillväxtvillkor. Den ekonomiska politiken ska präglas av hållbarhet: både ekonomisk, ekologisk och social. Samarbetet inom EU och globalt är också viktiga delar av den ekonomiska politiken.

Offentlig och privat verksamhet hänger ihop

Offentlig och privat verksamhet hänger ihop. Välfärden bidrar till tillit, tillväxt, trygghet och jämlikhet.  Tillväxt och företagande är beroende av en välfungerande välfärd som utbildning, vård, omsorg liksom offentlig infrastruktur. Välfärden i sin tur behöver de resurser som skapas av tillväxt i privat sektor. 

TCO anser att det finanspolitiska ramverket en viktig förutsättning för långsiktigt hållbara offentliga finanser och därmed finansieringen av det offentliga.

Inom TCO-förbunden finns många egenföretagare. Villkoren för egenföretagare behöver stärkas, inte minst vad gäller socialförsäkringarna. 

TCO:s viktigaste ekonomiska förslag

  • Genomför en bred skattereform som gynnar utbildning, ansvarstagande och företagande och därmed säkrar finansieringen av välfärden. Några hörnstenar i en sådan reform är att sänka inkomstskatter, särskilt de högre marginalskatterna, samt att höja uttaget av skatt på miljöskadlig verksamhet, konsumtion och kapital.
  • Reformera välfärdens finansieringsmodell långsiktigt. Bland annat behöver man se över statsbidrag, utjämningssystemet och statens ansvar för långsiktigt stabila planeringsförutsättningar för kommuner och regioner. 
  • Stärk konkurrenskraft genom kompetensutveckling, vidareutbildning och bättre möjligheter till omställning. För att det ska vara möjligt krävs utbildningsutbud för yrkesverksamma liksom trygghetssystem för återgång till arbetslivet. Läs mer under Omställning.

 

TCO:s förslag för en ny skattereform

TCO anser att det behövs en samlad översyn av skattepolitiken, en bred skattereform. Reformen måste utgå från dagens och morgondagens samhällsutmaningar, vilket bland annat handlar om att finansiera välfärden genom skatteintäkter på miljöskadlig verksamhet, konsumtion och kapital.

Sedlar och mynt
Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter

Prenumerera på alla våra samhällsekonomiska nyheter 

Vill du få ett mejl samma dag som vi publicerar något nytt om samhällsekonomi? Då kan du anmäla dig till vår prenumerationstjänst. Du väljer själv vilka ämnen du vill få till din inkorg. Du kan också prenumerera på våra nyhetsbrev. 

Två kvinnor och en man sitter i en soffa med datorer i knät och samtalar och arbetetar

Mer om samhällsekonomi

Här hittar du allt vårt material om samhällsekonomin, till exempel pressmeddelanden, rapporter och blogginlägg. Använd filtreringen för att hitta det du söker.

Filtrera

Sökresultat

Inga träffar

Det finns tyvärr inget innehåll som motsvarar din sökning. Testa att byta sökord eller filtrering.