TCO om budgetpropositionen 2024

Samhällsekonomi

Artikel

Bristen på långsiktighet och framtidstro i budgeten oroar oss inom TCO. Långsiktighet saknas när det gäller välfärden: resurserna som skjuts till är otillräckliga för att klara uppdragen inom vård, skola och omsorg eller för att kunna rekrytera och behålla medarbetare. Framtidstro saknas när det gäller klimatet: de prioriteringar som görs nu kommer öka utsläppen. Positivt är att det satsas på omställning på arbetsmarknaden. På den här sidan hittar du TCO:s kommentarer och analyser på höstbudgeten samlade.

Lämna inte välfärden och klimatet i sticket

Den höga inflationen fortsätter prägla svensk ekonomi och det ekonomiska läget kan leda till stora nedskärningar i välfärden. De tillskott som kommuner och regioner ges kommer inte att räcka för att välfärden ska klara sitt grunduppdrag. Det är en felprioritering att sänka skatten på fossila bränslen, de pengarna borde ha hamnat hos skolan, vården och socialtjänsten.

Läs pressmeddelandet

Onödigt snålt tillskott till välfärden kan bli en dyrköpt läxa

Tillskotten till välfärden är för snålt tilltagna. Det riskerar leda till neddragningar som inte enkelt återställs, liksom arbetsvillkor som försvårar långsiktig kompetensförsörjning. Kortsiktiga besparingar kan bli långsiktigt dyrköpta. 

Läs TCO:s samhällsekonom Karin Pilsäters blogginlägg.

Foto på Karin Pilsäter och en ruta med texten "Onödigt sålt tillskott till välfärden kan bli dyrköpt läxa"

 

Flera bra utbildningssatsningar men hårt slag för studieförbunden

Det är bra att yrkeshögskolan byggs ut. På minussidan: neddragningarna till studieförbunden på 250 miljoner, som riskerar att bli ett hårt mot studieförbundens verksamhet.

TCO:s Sofia Hylander kommenterar budgetens omställningsinriktade utbildningssatsningar.

Bra att 1957:orna kompenseras, inte bra att regeringen gör om pensionsmissen

Skatten för pensionärer sänks med totalt 2 miljarder kronor. Det är bra att pensionärer får mer över i plånboken, men regeringen upprepar samma misstag som gjordes av tidigare regering när förbättringar sker utanför det ordinarie pensionssystemet och därför blir mycket skörare och mer oförutsägbara. Att personer födda 1957 kompenseras för den skatteorättvisa som har drabbat dem är mycket välkommet och något TCO och många andra påpekat och arbetat för länge.

Slarva inte med föräldraförsäkringen, regeringen!

Regeringen vill införa möjligheten att överlåta föräldrapenningdagar till andra än föräldrarna och deras sambos. Förslaget innehåller många frågetecken och behöver en fördjupad analys. Vi uppmanade regeringen att pausa förslaget. Sedan hamnade det ändock i budgetpropositionen. Nu måste regeringen skicka ut förslaget på remiss för att säkerställa att det inte uppstår några fallgropar.

Regeringen behöver prioritera välfärden framför nya jobbskatteavdrag

Vi befinner oss i ett tufft ekonomiskt läge där det är extremt viktigt att göra rätt saker. Finanspolitiken måste utgå från tydliga prioriteringar. TCO vill se att regeringen ökar resurserna till välfärden, prioriterar klimatomställningen och satsar på utbildning för omställning.

Våra medskick inför att finansministern presenterade ramarna för budgetpropositionen.

Porträttbild på TCO:s ordförande Therese Svanström
Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter

Bild på Tora Heckscher

Presschef

Tora Heckscher