TCO:s remissvar på utredningen "Steg framåt - med arbetsmiljön i fokus"

Arbetsmiljö

Remissvar

2022-12-09

TCO är generellt positivt till en stor del av utredningens förslag, men ser både för- och nackdelar, samt utvecklingspotential inom vissa områden.

Ansatsen med att analysera atypiska arbetsformer ur ett arbetsmiljöperspektiv är seriös och nytänkande och något vi behöver mer av för att minska olyckor, skador, sjukskrivning samt psykisk och fysisk ohälsa på arbetsmarknaden. Men vill man skapa entydighet och minska oklarheter behövs mer genomlysning, renodling och samordning. Förtydligat arbetsmiljöansvar, sanktioner och förebyggande företagshälsovårdsfokus enligt utredningen ”Steg framåt” är i så fall bara det första steget.

Läs hela TCO:s remissvar. 

Bild på Martine Syrjänen Stålberg

Utredare: arbetsmiljö

Martine Syrjänen Stålberg