TCO i Almedalen: Tystnadskultur och rädsla för att göra fel. Kan ett utökat tjänstemannaansvar skada demokratin?

Demokrati, Almedalen

Event

2023-06-29

I en levande demokrati finns förtroende och tillit för institutionerna och tjänstemännen som arbetar i dem. Arbetsplatser präglade av osäkerhet och tystnadskultur riskerar att skada demokratin. Leder förslag om utökat tjänstemannaansvar till att tystnadskulturen lägger sig som en våt filt över förvaltningen? Här kan du se seminariet i efterhand.

Tjänstemän i offentlig sektor arbetar i demokratins tjänst, på vårt gemensamma uppdrag. Det handlar om sjuksköterskor, myndighetshandläggare, socialsekreterare, poliser, djurskyddskontrollanter och tulltjänstemän med flera.

Tjänstemännen är i många fall mycket utsatta. Ett grundproblem är svårigheter med kompetensförsörjning och bristande resurser, med underbemanning och arbetsmiljöproblem som följd. Hat, hot och våld är också ett stort problem.

Samtidigt har regeringen aviserat att de prioriterar att utöka tjänstemannaansvaret. Det innebär att offentligt anställda i högre grad än i dag ska kunna åtalas om de begår tjänstefel.

Redan idag är det dock möjligt att arbetsrättsligt och straffrättsligt utkräva ansvar och straffa tjänstemän som begår tjänstefel. Frågan är vilka luckor regeringen menar att ett utökat tjänstemannaansvar ska täppa till?

Vilka demokratiproblem ska lösas? Kan tystnadskulturen i stället växa och handläggningstider öka för att tjänstemän är rädda att göra fel?

Medverkande

Göran Sundström, professor Stockholms universitet

Katharina von Sydow, ordförande Polisförbundet

Elin Moberg, chef utredning och påverkan Fackförbundet ST

Therese Svanström, ordförande TCO

Politisk debatt

Ida Drougge (M), riksdagsledamot

Malin Björk (C), riksdagsledamot

Matilda Ernkrans (S), riksdagsledamot

Moderator: Catarina Rolfsdotter-Jansson

Seminariet i Almedalsveckans officiella program.

"Fel att misstänkliggöra tjänstemännen"

I en debattartikel i Svenska dagbladet: ett uttökat tjänstemannaansvar missar målet. 

Porträttbild på TCO:s ordförande Therese Svanström
Bild på Matilda Uusijärvi

Kommunikationsstrateg (tjänstledig)

Matilda Uusijärvi