TCO i Almedalen: Hot och våld mot tjänstemän i offentlig sektor – hur stoppar vi hotet mot demokratin?

Demokrati, Almedalen

Event

2023-06-29

Tjänstemän i offentlig sektor utsätts alltför ofta för hat, hot och våld i sin yrkesutövning. När syftet är att påverka beslut eller handläggning kallas det för otillåten påverkan. Det är ett stort problem för samhället och ett hot mot demokratin. Hur ska vi stoppa utvecklingen? Här kan du se seminariet i efterhand.

text på platta

Poliser, socialsekreterare, personal i hälso- och sjukvården och vid statliga och kommunala myndigheter råkar återkommande ut för att tredje person av olika skäl tar till hat, hot och våld. Det kan handla om till exempel sökanden, klienter och patienter.

Utsattheten finns i princip alla delar av den offentliga sektorn men är särskilt stor om man har nära och omfattande kontakter med allmänheten eller arbetsuppgifter som innebär myndighetsutövning där man fattar beslut om tillstånd, ersättningar och bidrag som påverkar enskilda personer eller företag.

Tjänstemän som hotas och utsätts för våld kan hamna i en situation där de inte vågar befatta sig med vissa ärenden eller känner sig tvingade att fatta beslut på fel grunder. Det riskerar att skada både likabehandlingsprincipen och rättssäkerheten, två centrala inslag i ett välfungerande demokratiskt samhälle.

Läs TCO:s rapport om utsattheten bland de offenlighetsanställda: Hatad och hotad i demokratins tjänst II

Medverkande

Therese Svanström, ordförande TCO

Dalia Eid, förste vice ordförande Vision

Madelene Meramveliotaki, förste vice ordförande Vårdförbundet

Christina Kiernan, samordnare otillåten påverkan SKR

Politisk panel

Malin Björk (C), riksdagsledamot

Johanna Haraldsson (S), riksdagsledamot

Cecilia Rönn (L), riksdagsledamot

Fler medverkande tillkommer.

Moderator: Catarina Rolfsdotter-Jansson

Seminariet i Almedalsveckans officiella program.

Ny rapport: Hatad och hotad i demokratins tjänst II

Rapporten fokuserar på tjänstemän i offentlig sektor. Hur vanligt det är att drabbas av hot eller våld på jobbet och hur det tar sig uttryck. Innehåller även  TCO:s förslag för att skydda tjänstemän mot hot och våld i arbetslivet. 

Bild på Matilda Uusijärvi

Kommunikationsstrateg (tjänstledig)

Matilda Uusijärvi